Din 1952 ACI CLUJ SA execută întreaga gamă de construcții civile și industriale, iar producția de prefabricate din beton ne completează activitatea.

Ne recomandă, experiența de peste 15 ani în domeniu, personalul calificat și echipamentele performante de lucru.

Începând cu anul 2007 ca urmare a cererii de elemente prefabricate pe piaţa din România, s-a infiintat departamentul de elemente prefabricate din beton armat din cadrul societatii.

Sistemul de management integrat, proiectat si implementat, descris in manualul sistemului de management integrat al societatii, stabileste responsabilitatile si descrie masurile care sa asigure autoritatile, organismul de certificare si alte parti interesate, ca in activitatile desfasurate se mentine conformitatea cu prevederile standardelor de referinta, precum si cu cerintele legale si alte cerinte in vigoare aplicabile.

Sistemul de management implementat in cadrul companiei vizeaza urmatoarele arii:

> Sistemul de management al calitatii, avand la baza standardul SR EN ISO 9001:2015, – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
> Sistemul de management de mediu, avand la baza standardul SR EN ISO 14001:2015. – Sisteme de management de mediu.
> Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii in munca avand la baza standardul SR ISO 45001:2018 – Cerinţe si indrumari pentru utilizare.
> Sistem de management al securitătii informaţiilor, care respectă cerinţele standardului SR EN ISO/IEC 27001:2018 – Tehnologia informatiei – Tehnici de securitate – Sisteme de management al securitatii informatiei – Cerinte

0ani
experiență în domeniu
0mc
capacitate de producție pe lună