Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.

Totodata, aceasta Politica  promovata de ACI CLUJ S.A. are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in termenii si conditiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati websiteurile: www.acicluj.comwww.fabricadeprefabricate.rowww.confectiimetaliceaci.ro sau www.aciresidence.ro

Conform cerintelor legislatiei in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,  ACI CLUJ S.A. in calitate de operator de date cu caracter personal, administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizarii serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1.SCOPUL POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
ACI CLUJ SA, societate cu sediul in Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr.70, Jud.Cluj, J12/200/1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 200513, reprezentata de dl Aschilean Dorin, in calitate de Director General isi desfasoara activitatea in conformitate cu cerintele Regulamentului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal

 ACI CLUJ  SA administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii, furnizorii, angajatii, subcontractorii, asociatii in executie denumite  “persoane vizate”, in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE  ACI CLUJ SA LE PRELUCREAZA:
2.1. Pentru realizarea activitatii, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, data si locul nasterii, CNP, sex, semnatura, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul), informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor

2.2. Pentru desfasurarea activitatii de vanzari apartamente, pentru transmiterea de informatii si de solutionare de reclamatii formulate de sau catre  persoanele vizate, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, telefon, fax, adrese de livrare la destinatie a expedierilor clientilor/furnizorilor/altor colaboratori/angajatilor.

2.3. Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a produselor si serviciilor furnizate de ACI CLUJ  SA, de desfasurarea a campaniilor promotionale, de transmiterea de newslettere,  pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, data si locul nasterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), obisnuinte, preferinte, comportament.

2.4. In cazul unor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon,fax, e-mail, furnizarea acestora  este obligatorie pentru intocmirea documentelor de transport aferente coletelor de  trimis , pentru avizarea clientului in conformitate cu legislatia specifica activitatii de posta si curierat, consecintele refuzului de a le furniza determinand imposibilitatea societatii noaste de a efectua serviciile solicitate.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate doar in concordanta cu dispozitiile legale si doar in conditii limitative.

3. SCOPURILE COLECTARII SI PRELUCRARII DATELE CU CARACTER PERSONAL si TEMEIUL LEGAL

ACI CLUJ  SA colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate
pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:

 • utilizarea informatiilor primite de la colaboratori si mentinerea relatiilor cu acestia pentru indeplinirea obiectului de activitate de  exemplu de la colaboratorii care trimit oferte de produse/servicii, pe baza unui consimtamant
 • executarea unui contract cu angajatii/clientii/furnizorii/colaboratorii prestatori de servicii de marketing, bancare, IT, juridic, alte servicii
 • indeplinirea obligatiilor legale, ca mentinerea evidentelor legate de administrarea de resurse umane;
 • desfasurarea activitatii de ofertare, reclama, marketing si publicitate cu privire la serviciile oferite, desfasurarea de campanii promotionale si newsletter, pe baza unui consimtamant
 • desfasurarea de activitati de relationare cu persoanele vizate, inregistrarea si solutionarea de reclamatii, adrese, notificari, imbunatatirea calitatii serviciilor, in scopul indeplinirii, in cele mai bune conditii reciproc avantajoase a contractelor
 • ACI CLUJ  SA prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, in scopul arhivarii, pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele legale
 • in scop probatoriu ,pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale, precum si pentru administrarea si monitorizarea contractelor incheiate cu persoanele vizate .

4. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ACI CLUJ SA poate dezvalui datele cu caracter personal urmatoarelor categorii de Destinatari, denumiti imputerniciti:

 • subcontractorilor  ACI CLUJ  SA cu respectarea acestora a confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu caracter personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare;
 • prestatori/furnizori de servicii (de marketing, bancare, IT, juridic, alte servicii),
 • alti destinatari: Politie, instante de judecata, Parchet, autoritati, alte organe ale Statului, care au rolul de a asista ACI CLUJ SA  in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate.

5. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI
In activitatea desfasurata, ACI CLUJ SA  nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, ACI CLUJ SA  acorda o atentie deosebita acestor date, asigurandu-se ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar in cazuri strict si limitativ determinate de relatiile de munca. Conţinutul site-urilor si materialelor detinute de ACI CLUJ SA nu este destinat minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia.

6. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal va fi determinata de durata contractelor, durata stabilita in nomenclatorul arhivistic sau  determinata de lege in scop probatoriu, de arhivare si de momentul exercitarii dreptului la retragerea consimtamantului persoanei vizate.

7. DREPTURILE PERSOANELOR CARORA LI SE PRELUCREAZA DATELE PERSONALE

 • Dreptul de acces inseamna de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu character personal care va privescsi, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea , fara itarzieri nejustificate, a datelor cu character personal inexacte. Rectificrea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor inseamna  dreptul de a solicita sa va stergem datele cu character personal , fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrar; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care perrsoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala iar persoana se opune stergerii datelor cu character personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care ACI CLUJ nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se veifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic
 • Dreptul de a se opune prelucrarii atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu character personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor, inclusive crearea de profiluri

7.2. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimitand o notificare pe adresa  ACI CLUJ  SA sau prin accesarea formularului de contact de pe site-urile www.acicluj.com sau www.aciresidence.ro
7.3. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personal, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7.4. ACI CLUJ SA isi rezerva dreptul de a modifica oricand, in orice imprejurare, politica de confidentialitate, fara un aviz prealabil, ca urmare a modificarilor de legislatie sau in conformitate cu schimbarile din cadrul serviciilor noastre. Este indicata verificarea la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru ca partile sa fie tot timpul informate in legatura cu aceasta.